Közlemények

Járási Hivatal

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
MAKÓI JÁRÁSI HIVATAL ÜGYSEGÉD
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN:


Minden héten csütörtök: 9.00-11.45

INTÉZHETŐ ÜGYEK:

 • alanyi és normatív közgyógyellátás
 • aktív korúak ellátása
 • rendszeres szociális segély
 • egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
 • ápolási díj
 • időskorúak járadéka
 • lakcímbejelentés
 • családi pótlékkal kapcsolatos ügyek
   

Facebook

Önkormányzatunk már a facebook-on is elérhető! Like-olja az oldalt és automatikusan értesül facebook profilján a legfrissebb információkról.

Banat Triplex Confinium

http://www.btcegtc.eu/hu/

M43-as buszjárat menetrend

Tisza Volán Menetrendi Tájékoztató

Bővebben...

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Maroslele Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Maroslelei Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás megbízással történő betöltésére az alábbi feltételekkel:

A munkavégzés helye:

Maroslelei Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

6921 Maroslele, Petőfi u. 4.

A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele:

Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A betöltendő magasabb vezetői megbízás megnevezése: intézményvezető

A betöltendő munkakör megjelölése:

 Családgondozóteljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel.

A pályázat benyújtásának feltételei:                     

 • tizennyolcadik életév betöltése,
 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,
 •  a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I. 7.) SzCsM. rendelet 3. számú melléklete szerinti intézményvezetői munkakör betöltéséhez előírt felsőfokú végzettség,
 •  legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
 • MS Office (irodai alkalmazások) legalább felhasználói szintű ismerete.

Előnyt jelent:

szociális szakvizsga                                               

A magasabb vezetői megbízás időtartama:

2015. szeptember 1. – 2016. szeptember 30.

A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és jogszerű, a szakmai feltételeknek megfelelő működését,
 • szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény munkáját,
 • gyakorolja az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat, kivéve álláshely létrehozása, illetve megszüntetése,
 • meghatározza az intézmény és a dolgozók munkarendjét,
 • az intézmény által biztosított ellátások (idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat) vonatkozásában a kérelmek elbírálása, az ellátottak ügyiratainak kezelése (kérelmek, nyilatkozatok, gondozási megállapodások, stb.)
 • az operatív gazdálkodás körébe tartozó feladatok ellátása (kötelezettség vállalás, szakmai teljesítés igazolása, utalványozás, térítési díjak beszedése),
 • a védőnő vonatkozásában a munkáltató jogok gyakorlása,
 • képviselő az intézményt más szervek felé.

Bérezés:

Az illetményre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a vezetői pótlékra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A pályázathoz csatolni kell:

 • az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 •  igazolás a legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai tapasztalatról,
 • nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozatát arról, hogy vele szemben nem ál fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok,
 • nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 • nyilatkozatát az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 •  nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a pályázata elbírálását.

A pályázat benyújtásának határideje:

2015. augusztus 17.

A pályázat elbírálásának határideje:

A benyújtási határidő lejártát követő első soros ülés.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot személyes vagy postai úton Maroslele Község Önkormányzata címére (6921 Maroslele, Szabadság tér 1.) kell benyújtani.

Bővebb felvilágosítás a 62/256-033 telefonszámon kérhető.

 

 

PROGRAM:

 

 

 

 

Mindenkit szeretettel várunk!

GYERMEKNAP

Címerkiállítás

Maroslele is részt vesz azon az országos címerkiállításon, mely február 20-án nyílt meg hazánk legforgalmasabb „piacterén”, aWestEnd City Centerben. A címerkiállítás keretén belül 259 címerrel találkozhat a közönség.
A tárlaton minden magyar megyét képviselik települések címereikkel.  A látogatók nemcsak a címerek történelmi üzenetével ismerkedhetnek meg, de ha a közelükben elhelyezett QR kódokat okostelefonjukkal leolvassák, megnyílik előttük valamennyi település múltjával, jelenével, turisztikai látványosságaival, programjaival.A kiállításhoz a tervek szerint számos kísérőprogram is kapcsolódik, többek között címerszépségverseny, tematikus hétvégék, ahol a minél több magyarországi települést kívánnak bemutatni, a tárlatra ellátogató iskolásoknak szervezett rendhagyó, kihelyezett történelemórák vagy a fiatal közönséget célzó számítógépes játékok-hangsúlyozta Walch Ottó a WestEnd City marketing igazgatója, a kiállítás egyik szülőatyja. 

Szavazhat  településünk címerére itt.

A kiállítás folyamatosan bővül, kísérőrendezvényei egész évben várják az érdeklődőket.

 

 

 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Szervezete

Okos Falu: Joulupukki járt Maroslelén

A lappföldi Mikulás annak nyomán látogatott kis településünkre, hogy Maroslele Okos Falu projektben a helyi iskolásokkal egy közös készítésű videó alatt lájkgyűjtést került megrendezésre a Facebook.com/marosleleokosfalu oldalon.
Az igazi Mikulást több mint háromszáz izgatott gyerek köszöntötte december 5-én délelőtt a Faluházban. A legboldogabb közülük a hatodikos Bella Viktória lehetett, aki még Joulupukki érkezése előtt a Vodafone jóvoltából egy Samsung Galaxy okostelefont is átvehetett Farkas Éva KLIK tankerületi igazgatótól. Az ajándékot azok között sorsolták ki, akik fotóikkal hozzájárultak az Okos Falu programban elkészült lelei kisfilmhez – a lappföldi Mikulás annak jutalmaként látogatott el a faluba, hogy ez a film a legnépszerűbb videomegosztó oldalon több mint 3000 lájkot, azaz tetszésnyilvánítást kapott.
Joullupukkit telt ház és műsor várta, amiről ő maga is elismerően nyilatkozott lassanként bővülő magyar szókincsével. A Mikulás igazi lappföldi türelemmel várta ki, amíg ajándékért sorba álltak a gyerekek, és az utolsó közös fotó is elkészül , igazán békebeli élményt nyújtott a résztvevőknek.
A maroslelei gyerekek közreműködésével valósult meg egy videomontázs, amely a falu „névjegye" a közösségi oldalakon. A címe: „Az én Maroslelém".
 Ez a videó a Maroslele Okos Falu projekt része volt, amelyben a mobil internetes technológiával és tudatos használatával ismerkedtek az általános iskolások. A projekt kezdetén a Vodafone 30 minőségi táblagépet adományozott a célra, a Délmagyar kiadó pedig heti képzést biztosított a faluban. A programban részt vevő 30 diák a heti kétszer 45 perces délutáni foglalkozások hatására megtapasztalta, hogy a közösségi szolgáltatások a szórakozáson túl a látókör szélesítésében, a tanulásban és a vállalkozási munkában hasznosíthatók. Megismerték többek között a Facebookot mint marketingeszközt, a Google Térkép, a Google Föld, a Google Fordító, a Google Sky, a Dropbox szolgáltatást, a mobil eszközökkel való fotózást és szerkesztést, a Panoramio oldalon való fotófeltöltést, az élő közvetítést a Ustream rendszerével, és megtanultak szócikket szerkeszteni a Wikipedia lexikonban.
A program sikerrel zárult – jelentette az ünnepségen egybehangzóan Dr. Martonosi György polgármester, a Vodafone Magyarország kommunikációs igazgatója, Suba János és a Délmagyar főszerkesztője, R. Tóth Gábor.
A táblagépek sokoldalú használata mostantól állandó része lesz a lelei informatikaóráknak.
 

Sikeres Gyereknap

Arcfestés, kapuralövő-verseny, zsibvásár és egy lufihajtógató bohóc is várta a gyermekeket 2013. május 24-én délután a községi Gyereknapon.

A programsorozat a „Manók és Tündérek” című gyermekrajzpályázat eredményhirdetésével kezdődött. A díjakat Bella László települési képviselő adta át. A szervezők élő zenével is készültek, meghívták a Haramia együttest, akik egy zenés gyermekműsorral énekeltették meg a kicsiket és nagyokat egyaránt.

Mindeközben egy bohóc kívánság szerint különböző formájú lufikat hajtogatott a gyerekeknek.

Egész délután volt kézműves játszóház is, ahol volt arcfestés, rajzolás, festegetés, ragasztási lehetőség is adódott, és a kisebbeknek színező is. Most is megnyílt a gyereknapi bolhapiac, ahol a gyerekek elcserélhették megunt játékaikat egymás között. Egy helyi lakos elvezette póni lovát, amelyen a legkisebbek kipróbálhatták lovaglási tudásukat. Ennek a színvonalas programnak a megszervezésében nagyon nagy segítség, hogy az önkormányzat mellett a lakók is közreműködtek és felajánlották segítségüket. A gyermekek kedvence sem maradhatott el, hisz már hagyománnyá vált, hogy palacsintasütéssel kötik egybe a rendezvényt. A helyi Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Nyugdíjas Klub tagjai és az erre vállalkozók együtt sütötték a palacsintát.

A versenyszellemmel rendelkező ifjúság számára volt gombfoci verseny, görkorcsolya verseny, jelmez verseny, de a hatalmas mennyiségű palacsintából futotta több körös palacsintaevő versenyre is.

Íme a győztesek névsora:

 

KAPURA LÖVŐ VERSENY

FIÚK

1.      KOVÁCS GERGŐ

2.      ANTAL TAMÁS

3.      BALOGH DÁVID

LÁNYOK

1.      DRIMBA PANNA

2.      ZSINGELLÉR JÁZMIN

3.      ÁDÓK HANNA

 

GÖRKORCSOLYA VERSENY

1.      BOZSÓ ÁGNES

2.      AJZELT JÓZSEF

3.      ANTAL TAMÁS

4.      SZABÓ JANKA

RAJZVERSENY

ÓVODA:

1.      GYÜRE BENDEGÚZ

2.      KISS BOTOND

3.      BÁNLAKI MARTIN

ÁLTALÁNOS ISKOLA-ALSÓ TAGOZAT

1.      BUZA ALEXA 3.o.

2.      SZABÓ JANKA 2.o.

3.      VESZELOVSZKI RICHÁRD 4.o.

ÁLTALÁNOS ISKOLA –FELSŐ TAGOZAT

1.      ÁRVA VIVIEN 5.o.

2.      BOZSÓ ÁGNES 5.o.


 

KÜLÖNDÍJASOK:

VESZELOVSZKI PÉTER, UDVARI ANNAMÁRIA, BÁNYAI CSENGE, RAMOTAI ELVIRA, TREMMEL MIRTILL, ÁRVA ÁKOS, MOLNÁR DÁVID, TÖRÖK PÉTER, VAGA VIVIEN, NAGY VIVIEN, CSORDÁS VIKTÓRIA.

 

JELMEZVERSENY

BOZSÓ ÁGNES - MANÓ

KOSZÓ PÉTER - MANÓ

 

További képek a Galériában!

 

 

 

 

 

P Á L Y Á Z A T I   K I Í R Á S

Az alábbiakban közöljük a Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége által megküldött munkahelyteremtő pályázat 2013. évi rövidített tájékoztatóját.

 

F E L H Í V Á S

Felhívjuk  a  Tisztelt  MAROSLELEI  ebtulajdonosok  figyelmét,  hogy  a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II. 26.) Korm. rendelet 2013. január 1-től megváltozott.

A kedvtelésből tartott állatok tartására és az állatokkal való bánásmódra vonatkozó  rendelkezések  alcím                                                                                   17/B.§   (1)  bekezdése  szerint   a magánállatorvos az eb vizsgálata, kezelése előtt köteles ellenőrizni, hogy az állat transzponderrel jelölt-e.

A rendelet   17/B.§   (10)  bekezdése  szerint  négy  hónaposnál  idősebb  eb  csak  transzponderrel (kutyachip) megjelölve tartható, melynek betartását a (11) bekezdés alapján a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. A (12) bekezdés alapján a négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem  jelölt  ebről  a  jegyző  és  a  magánállatorvos  köteles  jelentést  tenni  a  járási  állat-egészségügyi hivatal felé.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/A. § (2) bekezdése szerint, az adatbázisba  való  regisztrációért  díjat  kell  fizetni.  Az  eb  transzponderrel  történő  megjelöléséért legfeljebb 3.500 Ft összeg kérhető az állat tartójától, amely magában foglalja a transzponder árát, a beültetés díját és az adatbázisba való regisztráció díját, de nem tartalmazza az egyéb vizsgálatok díját.

Felhívjuk a Tisztelt ebtulajdonosok figyelmét, hogy  aki a jogszabályi kötelezettségét nem teljesíti, állatvédelmi bírsággal sújtható. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a bírság alapösszege tizenötezer forint, mely a jogsértés körülményeitől függően a rendelet szerinti szorzókkal növelhető.

Kérjük a Tisztelt ebtulajdonosokat, hogy a törvényben és kormányrendeletekben foglaltakat tartsák be.


E rendelet alapján Dr. Suba István állatorvos tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a kutyák mikrochippel történő megjelölését  2013. február 1-e és 2013. március 31-e között minden héten kedden és pénteken 9 - 11 óra között a volt jegyzői lakás udvarán (Maroslele, Szabadság tér 8.) szám alatt végzi.

A jelölés díja 3.500.- Ft, amennyiben a jelölés az állat tartási helyén történik a kiszállási díj 500.- Ft

 

 

 

 

 

 

 

XXI. Lelei Napok

Sikeresen lezajlottak a falunapi programok. A képviselő – testület döntése alapján az idei évben két „Maroslele Községért” cím adományozására került sor a Lelei Napok keretében. Elismerésben a Makói Magán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Zeneművészeti Iskola, valamint Kristó Lászlóné részesült. A hagyományoknak megfelelően szintén a testületi – ülésen köszöntöttük a legidősebb házasokat, a legfiatalabb és a legidősebb lakost, a kiemelten tehetséges fiatalokat. „Szép ház” táblát az idei évben négyen kaptak.

Bővebben

Záróest

Véget értek a Lelei Nyári Esték. A program sorozatot a nagysikerű Nóta est zárta, ahol helyi amatőrénekesek léptek fel. Arany Imre, Kurusa János, Mónus Ernőné, Surinya Mária és Nagypál Zoltán nyújtott át a közönségnek egy nóta csokrot. Az énekeseket Ajzelt József és zenekara kísérte. Az éjszakába nyúló programest házigazdája Fodor Antal díszpolgár volt, aki bemutatta az énekeseket és a zenekart. A könyvtár udvara teljesen megtelt az alkalomra. Volt akiknek már csak az úttesten tudtunk helyet biztosítani, azonban ez sem rontott a fantasztikus hangulaton.

 

Olympia

Igazi színházi előadást láthatott a közönség a Lelei Nyári Esték második program estjén. Az algyői Móra Ferenc népszínház előadásában Móra Ferenc: Olympia című darabját tekinthették meg az érdeklődők. A maroslelei könyvtár udvara erre az estére valódi színházzá alakult át. A darabot Kátó Sándor rendezte. Az alkalomra a könyvtár udvar teljesen megtelt. Idősek, fiatalok és egészen kicsi gyermekek is helyet foglaltak a nézőtéren. A hőség enyhítésére limonádét is kínáltak a szervezők.   A darabban szerepet kapott Plata-Ettingen herceg, tábornok szerepében: Dubecz György, Eugénia szerepében: R. Nagy Mária, Olympia, özvegy Orsolini hercegné, a leányuk szerepében: Pál Anita, Kovács huszárkapitány szerepében: Varga János, Albert szerepében: Ádók Róbert, Lina szerepében: Szabó Szilvia. A színészek igazi oda adással jelenítették meg karakterüket. Játékukat a közönség szeretettel fogadta és tapssal jutalmazta. Képek megtekinthetőek a galériában és a facebook profilunkon is.

Olasz slágerekkel indult a Lelei Nyár

Szilágyi Marianna énekesnő volt a Lelei Nyári Esték első fellépője. A művésznő ismert olasz slágerekkel szórakoztatta a közönséget. Repertoárjában többek között elhangzott a Quando, quando, quando, a Mamma Maria és az Azzurro is. Marianna évekig élt Olaszországban. Hazatérése után olasz - magyar rendezvények rendszeres fellépője volt. Többször járt vissza Olaszországba énekelni. Maroslelei fellépésén nemcsupán énekelt, az elhangzott dalokhoz fűződő személyes történeteit is elmesélte.

 

 

Rovásírásos táblát avattak Lelén

Rovásírásos helységnévtáblát avattak hétvégén községünkben. A tábla kihelyezésének kezdeményezője v.Makra Ferenc volt. Ő felvette a kapcsolatot Nemzetes Kádár Ervin Sándorral a Történelmi Vitéz Rend tagjával, a hódmezővásárhelyi tábla kihelyezés kezdeményezőjével. A tábla kihelyezését a maroslelei képviselő – testület is támogatta. Az avató ünnepségen Széll Dániel tartott történelmi előadást, azt követően Katona Pál plébános mondott beszédet, majd Nemzetes Kádár Ervin beszélt a rovásírásról.  A tábla elékszítését támogatták: Történelmi Vitézi Rend, Maroslele Község Önkormányzata, Dr. Martonosi György polgármester, Kis István Sándor, Vajda János, Kurusa Gábor, Kurusa Tibor, Kolozsváriné Dóka Tünde, Balogh László, Holucsuk Sándor, Török Jánosné, ifj. Kerekes László, Kerekes Lászlóné, Kurai Ferenc

 

Letették az állampolgári esküt

Az egyszerűsített honosítási iránti kérelmet tavaly január óta lehet benyújtani az Önkormányzathoz. Kérelmet az nyújthat be, aki a kedvezményes honosítás együttes feltételeinek megfelel. A kérelem elbírálásáról a közigazgatási és igazságügyi miniszter előterjesztése alapján a köztársasági elnök dönt. Maroslelén az elmúlt másfél évben összesen tizenegyen éltek a lehetőséggel és tették le a Polgármesteri Hivatalban az  állampolgársági esküt. Az eskük letételére minden esetben a polgármester előtt került sor.

Kalmár Adél és Kalmár Ervin Szerbiában élnek, de községünkben tettek június 27-én állampolgári esküt követve ezzel Maroslelén élő rokonaikat, akik már az elmúlt évben éltek a lehetőséggel.

 

Képviselő - testületi ülés

Maroslele Község Önkormányzatának képviselő - testülete június 26-án 14 órától tartja soros ülését a Polgármesteri Hivatalban. Az előterjesztések megtekinthetők itt: előterjesztések

START munka képzés

Mezőgazdasági munkás képzésen vehett részt az a 29 fő, akik részt vesznek a Mezőgazdasági Start munkában. A képzés márciustól 19-től június 15-ig tartott a Türr István Képző és Kutató Intézet Békéscsabai Igazgatóságának szervezésében. A képzési modulok között volt Munkára szocializációs tréning, Környezet fenntarthatósági ismeretek valamint Mezőgazdasági alapismeretek. A képzés zárásaként a részvevők a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt vehettek át a Polgármesteri Hivatalban.

 

Ballagnak az iskolások

Búcsúzunk a ballagó nyolcadikosoktól: Aradán Bettina, Dóka Bence, Kovács Tibor, Kozma Laura Eszter, Kristó Zsuzsanna, Kurusa Róbert, Laudisz Levente, Molnár Viktória, Opre Szabolcs, Palotás Petra Kinga, Szabó Bence, Szekeres Réka, Széll Cintia, Szilágyi Piroska, Szőke Elizabet, Varró Márk Attila, Vörös Dávid, Zombori Zsolt Osztályfőnök: Viziné Joó Anita

További tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk!

 

 

 

 

 

 

Megemlékezés

A Trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója alkalmából megemlékezést tartottunk, amelynek keretében Szél Dániel tartott történelmi előadást Trianon emlékezete régen és most címmel a könyvtárban. Az előadás után koszorúk elhelyezésére került sor a Templom falán elhelyezett I. világháborús hősök emléktáblájánál.

Elballagtak az óvodások

 Elballagtak óvodásaink ők szeptembertől már iskolába járnak. Sok sikert kívánunk nekik: Ballagó Manófalvi Manók Csoport: Ádók Hanna, Agócs Kevin Csaba, Ajzelt Szilvia, Aradán Milán Bence, Árva Evelin, Balázs Bence, Bezdán Ferenc Benjamin, Csordás Henrietta, Dajka Marcell, Danicska József Dániel, Drimba Panna, Eperjesi Mátyás Sándor, Ferenczi Gyula Mihály, Ferenczi Sebastián Zoltán, Gémes Hanna Edit, Gyöngyösi Tímea, Hangyál Bence, Pál Emese , Pál Endre, Pálvölgyi Zita, Papós Arnold, Széll Tímea, Szőke Martin, Terhes Klaudia, Tóth Gréta Imola, Zombori Roland, Zsingellér Jázmin

      Óvodapedagógusok: Nagyné Süli Irén, Márton Anett Dajka néni:Tóth Margit

 

Gyereknap

Gyermekektől volt hangos a maroslelei Faluház udvara, ahol a gyermeknap keretében színes programokkal várták a kicsiket. Az idei gyermeknap rajzpályázati témája a bohóc volt, amelyre számos szebbnél - szebb rajzot készítettek a gyerekek. A díjazottak a helyszínen vehették át a nekik járó ajándékokat. A programsorozat részekén gólyalábas bohócok mozgatták meg a jelenlévőket. Az óriás bohócok tányérpörgetési és kötélhúzó versenyt is rögtönöztek. A játszóház részeként most sem maradt el az arcfestés, ahol végig hosszú sor állt, de a kicsik ezt sem bánták, hiszen türelmesen kivárták, hogy pókemberré vagy pillangóvá változhassanak. A rendezvényen zsibvásárt is rendeztek a szervezők, ahol megunt játékaikat cserélhették el a gyerekek.
Köszönet illeti a helyi önként jelentkező hölgyeket, asszonyokat, akik ismét vállalták, hogy végeláthatatlan mennyiségű palacsintát sütnek, így száj ezen a napon sem maradt éhesen.

 

Sportpálya építésére pályáztunk

Műfüves sportpálya építésére nyújtott be pályázatot az önkormányzat a feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatásra. A sportlétesítmény a művelődési ház mögött kerülne kialakításra. A pálya kispályás labdarúgás, kézilabda, röplabda, kosárlabda és talajtorna gyakorlatok végzésére is alkalmas. Az igényelt támogatás összesen 17.5 millió forint a vállalt önerő 4.3 millió forint ezzel a beruházás összköltsége közel 22 millió forint. A pályázat tartalmazza a pálya kiépítését, a hozzá kapcsolódó eszközök beszerzését és tervezett 4 fő 4 havi foglalkoztatását közmunka keretében. A pályázat elbírálására az idei év novemberében kerül sor.

Térfigyelő kamerákra pályáztunk

A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztésre nyújtottunk be pályázatot. A pályázat keretében 18 db térfigyelő kameraelhelyezésére kerülne sor a községben. A pályázat keretében igényelt támogatás 9 millió forint a beruházás összköltsége több, mint 11 millió forint, melyből az önerő összege 2.2 millió forint. A kamerák a község kritikus pontjaira (bejövő utak, parkok, intézmények) kerülnének elhelyezésre. A felvételek a körzeti rendőrségi megbízott irodájába futnának be. A térfigyelő kamerák segítségével lehetőség nyílik továbbá az egyéb közlekedési szabálysértések rögzítésére is.

START munkaprogram

A „Start mezőgazdasági program” keretében 30 fő közmunkás foglalkoztatása kezdődött el március közepétől. A program időtartama 9 és fél hónap. A foglalkoztatás ideje alatt 40 órás munkaidő ledolgozása valósul meg egy héten. A programot 100%-ban a munkaügyi központ támogatja több mint 34 millió forint értékben, amelyből 23,5 millió forint fordítódik munkabérre, valamint 10,5 millió forint beruházási és dologi költségekhez.

A mezőgazdasági programban résztvevők 27 ha területen folytatnak olajtöktermelést a Gazdainformációs Központban történő feldolgozás céljából. A programhoz társul egy „Háztáji növénytermesztő és tartósító” képzés is, amely minden héten 1 napot vesz igénybe. A képzésen az olajtök, napraforgó, fokhagyma, fűszerpaprika, szója, repce feldolgozásáról és tartósításáról tanulnak a résztvevők.

Szintén a pályázat keretében került beszerzésre egy traktor, amely a talajelőkészítési munkálatokat fogja segíteni.

A belterületi árkokban csapadékvíz elvezető kiépítésére, tisztítására és ásására szintén a „Start munkaprogram” keretében 13 főt foglalkoztat az önkormányzat. A foglalkoztatás időtartama 6 hónap. A programot szintén a munkaügyi központ támogatja több mint 9 millió forinttal.

 

Gizi néni 90 éves

A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló kormányrendelet alapján Kanász Györgyné, Gizi néni is megkapta a miniszterelnöki aláírással ellátott oklevelet, amelyet a polgármester úr adott át neki otthonában. Gizi néni 1922. április 7-én született, így az idei évben ünnepli 90. születésnapját. A három lány édesanyja jó egészségnek örvend. Az idei születésnapját népes családja körében ünnepli.

 

 

 

Megemlékezés

Maroslele Község Önkormányzata és a maroslelei ÁMK közös megemlékezést tartott az 1948-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának alkalmából. A megemlékezésen köszöntőt mondott Dr. Martonosi György polgármester, azt követően történelmi emlékező beszédet mondott prof. Dr. Blazovich László nyugalmazott levéltár igazgató. A beszédet követően az általános iskola 4. és 5. osztályos tanulói mutatták be emlékműsorukat.

 

 

Szeszélyes nőnap

 

Nevetéstől volt hangos a Nőnapon a Faluház. Az idei vendég Ihos József humorista, kabarészerző volt. A műsor előtt a polgármester köszöntötte a hölgyeket köztük kiemelten Bozsóné Köblös Ildikó alpolgármester asszonyt és Oroján Trajánné díszpolgárt. A köszöntő után a humor vette át a főszerepet és közel másfél órán keresztül tornáztatta a jelenlévők nevető izmait. Ihos művész úr most is megjelenítette a közkedvelt Kató néni szerepét és a műsor vége felé dalra is fakadt. Búcsúzoul pedig a polgármesterrel közösen nyújtottak át egy-egy szál virágot a jelenlévő hölgyeknek.

Elfogadták a költségvetést

A képviselő – testület február 7-én megtartott soros ülésén egyhangúlag elfogadta Maroslele Község Önkormányzatának költségvetését, amely szerint az idei évben az Önkormányzat 363 m Ft. bevétellel, 392 Ft. kiadással és 29 m Ft. forráshiánnyal számol.  A testületi ülésen sz volt a településrendezési terv módosításáról, mivel a Multi – Benz Kft. pihenő és parkoló helyet kíván kialakítani a megnövekedett forgalom kezelésére.

Falugyűlés és közmeghallgatás

Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő – testülete közmeghallgatással egybekötött falugyűlést tartott a február 6-án a Faluházban. A közmeghallgatáson jelen volt a Démász, Dégáz és a Makó – Térségi Víziközmű Kft. képviselője is.

Dr. Martonosi György polgármester tájékoztatójában ismertette az elmúlt év költségvetésének alakulását. Az Önkormányzat a 2011-es évet a takarékos gazdálkodás és a kintlévőségek lehetőségek szerinti beszedésének, valamint ÖNHIKI támogatásnak köszönhetően 0,9 m Ft. forráshiánnyal zárta. Mindezek mellett, az Önkormányzat megtartotta állandó rendezvényeit és összesen …. értékű beruházást valósított meg. Mérföldkőnek számít a község történetében az M43-as autópálya megnyitása, amelyen a Volán is buszjáratott indított, közelebb hozva ezzel a nagyvárosok elérhetőségét. A felújítások tekintetében az Egészségház és a Sportöltöző teljes mértékben átalakításra került. Leader pályázatnak köszönhetően rendezvénysátrakat vásárolt az Önkormányzat, amely a községi rendezvények megrendezésében válik a lakosok hasznára.

Az idei évre vonatkozóan a polgármester elmondta, hogy a megújult önkormányzati törvény, köznevelési törvény, a járási hivatalok felállítása kapcsán átalakulások várhatók a közigazgatásban. A 2012-es év költségvetésének elfogadásánál fontos szempont lesz az intézmények működtetésének valamint a kötelező feladatok ellátásának a figyelembe vétele. A közfoglalkoztatási rendszer megváltozott ami az idei évben 6 illetve 8 órás foglalkoztatást tesz lehetővé.

A beruházások tekintetében a szennyvízberuházás megvalósítására benyújtott pályázatok jelenleg elbírálás alatt állnak. Amennyiben a pályázatok közül sikerül nyertest hirdetni, a beruházás már az idén nyáron megkezdődhet.

A tájékoztatóban a polgármester elmondta, hogy továbbra is nagyon fontos, hogy az adótartozások befizetésre kerüljenek, hiszen ebből a pénzből tudja az Önkormányzat községi beruházásokat megvalósítani.

A falugyűlés végén megválaszolásra kerültek a jelenlévők által felmerült kérdések, majd a polgármester megköszönte a jelenlévőknek az érdeklődést és a részvételt.

 

 Köszöntő

A korábbi évekhez hasonlóan újévi köszöntőre hívta a polgármester községünk legnagyobb adó fizető polgárait, vállalkozóit, intézmény és civil szervezetek vezetőit valamint a képviselő - testület tagjait. Köszöntőjében beszélt többek között az elmúlt év pénzügyi alakulásairól, a megkezdett beruházásokról valamint a közmunka programról. Az idei évre vonatkozóan fontos feladat a kintlévőségek beszedése ez által az intézmények működtetése és a fizetőképesség fenntartása.

A köszöntő után a jelenlévők egy-egy pohár pezsgővel köszöntötték az új évet.

weboldal készítés, keresőoptimalizálás: Webmotion Kft.